Osteopathie Steenbergen
A.L. Landa D.O. - M.R.O.

Osteopathie is een diagnose- en behandelmethode waarbij de manuele patiëntenbenadering als doel heeft de gezondheid van de patiënt te optimaliseren en te onderhouden.
Zij grijpt aan op de zelfregulerende mechanismen van de mens. Osteopathie baseert zich op het concept dat de mens als levend organisme een structurele (anatomie) en
functionele (fysiologie) eenheid is.De focus van de osteopathie ligt op de benadering van de optimalisering van de gezondheid van de patiënt.

De osteopatische filosofie is gebaseerd op vier uitgangspunten:
(Klik op een van de uitgangspunten voor meer informatie)

 1. Het lichaam is een biologische eenheid
 2. De structuur en  functie van zijn onderling en wederkerig afhankelijk van elkaar !
  "De structuur bepaalt de functie en de functie creëert de structuur"

  Een verandering van functie (bewegen) zal een aanpassing vragen van structuur (bouw) en andersom zal een verandering van de structuur uiteindelijk een verandering van het functioneren met zich meebrengen.
  Daarom gaat osteopathie uit van een zeer gedetailleerde kennis van hoe een lichaam zich ontwikkelt ( embryologie) tot hoe het uiteindelijk tot in detail is opgebouwd (anatomie).
  Osteopathie vormt de enige wetenschap en filosofie die ook het belang van de onwillekeurige bewegingen aanhaalt om herstel of genezing mogelijk te maken. De kwaliteit van "bewegen" bepaald mede hoe goed of slecht het uiteindelijk gaat.

 3. Het lichaam bezit zelfregulerende en zelfgenezende krachten
 4. Osteopatisch onderzoek en de behandeling zijn gebaseerd op het toepassen van deze bovengenoemde principes

Essentieel voor de osteopaat is de manuele benadering in diagnostiek en therapie. Gebieden met een disfunctie worden opgespoord. De gevonden parameters kunnen
in het licht van de basisprincipes leiden tot de osteopathische diagnose. De osteopaat legt verbanden tussen de verschillende systemen die de mens tot een functionele
eenheid maken en die het functioneren op lokaal, regionaal en systemisch niveau kunnen verklaren. Deze systemen stemmen overeen met vijf verklaringsmodellen
(1. Biomechanisch model, 2. Neurologische model, 3. Ademhaling- en circulatie model, 4. Bio-psycho-sociaal model, 5. Bio-energetisch model) waarop de osteopaat
zijn of haar diagnose en behandeling baseert.

handmassage.jpg

Osteopathie Steenbergen
Oostdam 5
4651 AT Steenbergen

A.L. Landa
Osteopaat D.O. - M.R.O.