Osteopathie Steenbergen
A.L. Landa D.O. - M.R.O.

Werkwijze van Osteopathie Steenbergen

  • Na het maken van een afspraak krijgt u een vragenlijst thuis gestuurd, waarin gevraagd wordt naar uw klacht(en), medische voorgeschiedenis, algemene symptomen, etc. Deze vragenlijst stuurt u ruim voor het eerste consult terug. 
  • Deze vragenlijst wordt tijdens het eerste consult met u doorgesproken en uitgewerkt.
  • Vervolgens vindt er een lichamelijk onderzoek plaats op de vitaliteit van de drie onderling afhankelijke systemen (bewegingsapparaat, inwendige organen, cranio-sacraal systeem). Dit onderzoek is een verfijnde palpatie van bewegingen van vrijwel alle weefsels in het lichaam.
  • De resultaten van het onderzoek worden met u doorgesproken en vervolgens wordt er een behandelplan opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de ziekte geschiedenis en de gevonden resultaten, als ook de aard en de duur van de klachten.
  • De behandeling is geheel manueel, waarbij gebruik wordt gemaakt van specifieke technieken.
  • Daarnaast kunnen adviezen gegeven worden op het gebied van houding, voeding en/of ontspanning. Doel is altijd het zelfherstellend vermogen van het lichaam in gang te zetten.
  • Zo nodig kan verwezen worden naar andere disciplines, zoals een reguliere arts, mesoloog, psychotherapeut, etc.
  • Na 2 tot 8 weken vindt er een herhalingsconsult plaats.
osteopathie-benen.jpg

Osteopathie Steenbergen
Oostdam 5
4651 AT Steenbergen

A.L. Landa
Osteopaat D.O. - M.R.O.